Siirry sisältöön
Ihmisiä toimistossa näytön edessä

Mieli työssä -koulutus tarjoaa työyhteisöille tietoa, taitoja ja työkaluja siihen, miten jokainen voi vahvistaa mielen hyvinvointia niin yksilönä kuin työyhteisön jäsenenä. Koulutus tukee mieliystävällisen työpaikan rakentamista vahvistamalla mielenterveysosaamista.

Mieli työssä -koulutuksen toteutus ja kesto

Mieli työssä -koulutukset koostuvat neljästä moduulista:

  1. Työ ja mielenterveys,
  2. Itsetuntemus ja stressinhallinta,
  3. Työyhteisö- ja tunnetaidot,
  4. Mielenterveyttä vahvistava johtaminen.

Moduuleita voi tilata työyhteisölle kokonaisuutena tai yksittäin. Suositus yhden moduulin kestolle on kolme tuntia. Moduulit 1–3 ovat tarjolla myös verkkokoulutuksina.

Aiheet: Mielenterveys ja sen merkitys hyvinvoinnille, työn ja mielenterveyden yhteys, oman mielenterveyden voimavarat, oman työn kehittämisen keinot.

Aiheet: Itsetuntemus ja sen yhteys työhön, mielen hyvinvointi työn voimavarana, stressin ja kuormituksen signaalien tunnistaminen, palautuminen työssä.

Aiheet: Toimiva työyhteisö ja tunnetaidot voimavarana, myönteisen työilmapiirin rakentaminen, aktiivinen työkaveruus, huolen puheeksi ottaminen.

Aiheet: Mielenterveys hyvinvoinnin tilana ja osana työyhteisön perustaa, mielenterveyden johtamisen myönteiset vaikutukset, mielenterveyttä edistävät ja tukevat arjen käytännöt, heikentyneen mielenterveyden tunnusmerkit, huolen puheeksiotto.

Koulutus toteutetaan tilaajan toiveen mukaan joko etä- tai lähikoulutuksena. Sisältö ja kesto kohdennetaan tilaajaorganisaation toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Mieli työssä -koulutuksessa opitaan ja oivalletaan pohtien, keskustellen ja yhdessä tekemällä.

Tilattavissa on myös lyhyempiä moduuleihin perustuvia asiantuntijapuheenvuoroja.

Syventävät teemat johdolle ja esihenkilöille

”Johdon kolme varttia” -koulutuksissa johdolle ja esihenkilöille syvennytään valittuun mielenterveysosaamisen johtamisen teemaan. Kunkin teeman kesto on 45 minuuttia.

Syventävissä koulutuksissa on valittavissa on neljä eri teemaa:

  • Nuori mieli työssä
  • Resilienssi muutostilanteissa
  • Haavoittunut mieli
  • Haastavat asiakaskohtaamiset

Mieli työssä -koulutuksen tiedustelut

Lomakkeen kautta voit jättää tiedustelun Mieli työssä -koulutuksen järjestäjälle. Otamme yhteyttä mahdollisimman pian.
Kiinnostavat koulutusmoduulit
KK slash PP slash VVVV
Yhteyshenkilö(Pakollinen)