Siirry sisältöön
Ihmisiä toimistossa näytön edessä

Mieli työssä -koulutus tarjoaa työyhteisöille tietoa, taitoja ja työkaluja siihen, miten jokainen voi vahvistaa mielen hyvinvointia niin yksilönä kuin työyhteisön jäsenenä. Koulutus tukee mieliystävällisen työpaikan rakentamista vahvistamalla mielenterveysosaamista.

Mieli työssä -koulutuksen toteutus ja kesto

Mieli työssä -koulutus toteutetaan tilaajan toiveen mukaan joko etä- tai lähikoulutuksena. Sisältö ja kesto kohdennetaan tilaajaorganisaation toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Mieli työssä -koulutuksessa opitaan ja oivalletaan pohtien, keskustellen ja yhdessä tekemällä.

Koulutukset koostuvat neljästä moduulista. Moduuleita voi tilata työyhteisölle kokonaisuutena tai yksittäin. Suositus yhden moduulin kestolle on kolme tuntia. Moduulit 1-3 ovat tarjolla myös verkkokoulutuksina.

Tilattavissa on myös lyhyempiä moduuleihin perustuvia asiantuntijapuheenvuoroja.


Mieli työssä -koulutuksen moduulit ja aiheet

1. Työ ja mielenterveys

 • Mielenterveys ja sen merkitys hyvinvoinnille,
 • työn ja mielenterveyden yhteys,
 • oman mielenterveyden voimavarat,
 • oman työn kehittämisen keinot.

2. Itsetuntemus ja stressinhallinta

 • Itsetuntemus ja sen yhteys työhön,
 • mielen hyvinvointi työn voimavarana,
 • stressin ja kuormituksen signaalien tunnistaminen,
 • palautuminen työssä.

3. Työyhteisötaidot

 • Toimiva työyhteisö voimavarana,
 • myönteisen työilmapiirin rakentaminen,
 • aktiivinen työkaveruus,
 • huolen puheeksi ottaminen.

4. Mielenterveyttä vahvistava johtaminen.

 • Mielenterveys hyvinvoinnin tilana ja osana työyhteisön perustaa,
 • mielenterveyden johtamisen myönteiset vaikutukset,
 • mielenterveyttä edistävät ja tukevat arjen käytännöt,
 • heikentyneen mielenterveyden tunnusmerkit,
 • huolen puheeksiotto.

Syventävät teemat johdolle ja esihenkilöille

”Johdon kolme varttia” -koulutuksissa johdolle ja esihenkilöille syvennytään valittuun mielenterveysosaamisen johtamisen teemaan. Kunkin teeman kesto on 45 minuuttia.

Syventävissä koulutuksissa on valittavissa on neljä eri teemaa:

 • Nuori mieli työssä
 • Resilienssi muutostilanteissa
 • Haavoittunut mieli
 • Haastavat asiakaskohtaamiset

Mieli työssä -koulutuksen tiedustelut

Lomakkeen kautta voit jättää tiedustelun Mieli työssä -koulutuksen järjestäjälle. Otamme yhteyttä mahdollisimman pian.
Kiinnostavat koulutusmoduulit
KK slash PP slash VVVV
Yhteyshenkilö(Pakollinen)