Siirry sisältöön
MIELI ry:n Työelämän mielenterveys -palvelut auttavat vahvistamaan mielenterveyttä työpaikoilla.

MIELI ry tarjoaa työpaikoille Työelämän mielenterveys -palveluita, jotka auttavat työyhteisöjä vahvistamaan mielenterveyden edellytyksiä.

Tavoitteena on auttaa työyhteisöjä ja työntekijöitä vahvistamaan mielen hyvinvointia sekä auttaa työpaikkoja tunnistamaan ja ottamaan käyttöön mielenterveyden johtamisen keinoja.

Hyvän mielen työpaikka® -merkki

Hyvän mielen työpaikka® -merkki auttaa rakentamaan mielenterveyttä vahvistavaa johtamista, organisaatiokulttuuria ja hyviä käytäntöjä.

Mieli työssä® -koulutus

Mieli työssä® -koulutus antaa tietoa mielenterveydestä sekä sen edistämisen välineitä työyhteisöille, mukaan lukien työntekijät sekä esi- ja luottamushenkilöt.

Yrittäjän hyvinvointityö

Yrittäjän hyvinvointityön puitteissa järjestetään hyvinvointikoulutuksia sekä ammatillisesti ohjattuja hyvinvointiryhmiä yrittäjille.

Hymyilevä mies työmaakypärä päässä

Hyvän mielen työpaikka® -merkki

Hyvän mielen työpaikka® -merkki on kannustin, joka rohkaisee edistämään mielenterveyttä työpaikoilla. Se on työväline mielenterveyden edistämisen arviointi- ja kehittämistyöhön.

Kaksi naista fläppitaulun edessä

Yrittäjän hyvinvointityö

MIELI ry toteuttaa suunnattuja hyvinvointikoulutuksia sekä ammatillisesti ohjattuja hyvinvointiryhmiä yrittäjille.

On­ko työ­pai­koil­la va­raa jättää mie­len­ter­veys huomiotta?

Monella työpaikalla on tarvetta tiedolle ja työkaluille hyvän mielenterveyden ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. MIELI ry:n Työelämän mielenterveys -palvelut on luotu vastaamaan tähän tarpeeseen.

Nykyisin moni kokee työssä psyykkistä kuormitusta. Heikentyneen mielenterveyden suorat ja välilliset kustannukset ovat suuret.

Kyse ei ole siitä, onko työpaikoilla varaa investoida mielenterveyden vahvistamiseen, vaan onko sitä varaa jättää tekemättä. Mielenterveyden vahvistaminen työpaikoilla ei ole vain ongelmien ennaltaehkäisyä, se on tuottavuustekijä.

Hei­ken­ty­neen mie­len­ter­vey­den kus­tan­nuk­set

Tällä hetkellä arviolta joka neljäs suomalainen kärsii työperäisestä stressistä. Yli kolmasosa pitkistä sairauslomista johtuu mielenterveyden ongelmista, nuorten työntekijöiden sairaslomista jopa yli puolet on mielenterveysperustaisia.

Vaikka mielenterveyden ongelmat ovat nykyisin yleisin työkyvyttömyyseläkkeen yleisin syy, puolet työntekijöistä ei uskalla kertoa mielenterveyden ongelmistaan työnantajalle.

Mielenterveyden heikkenemisestä johtuvat poissaolot ja alentunut työteho sekä mielenterveyden hoidon kustannukset aiheuttavat Suomen kansantaloudelle yli 11 miljardin euron vuosikustannukset (OECD 2018). Vuodessa menetetään heikentyneestä mielenterveydestä johtuen yli 17 miljoonaa työpäivää (Työterveyslaitos 2019).

Mielenterveyden edistämisen hyödyt

Parhaimmillaan työ tukee hyvinvointia. Hyvinvoivassa työyhteisössä kyetään oppimaan uutta, joustamaan paremmin muutoksissa ja palautumaan nopeammin vastoinkäymisistä. Hyvinvoiva työntekijä käyttää työaikansa tehokkaammin ja on sitoutuneempi. Hän kykenee ennakoimana ja ratkaisemaan paremmin ongelmia.

Mielenterveyden ja hyvinvoinnin ehdistäminen työpaikalla:

  • vähentää poissaolojen kustannuksia
  • auttaa estämään työtä kasaantumasta poissaolojen paikkaajille
  • vahvistaa työhön sitoutumista ja moraalia
  • vähentää henkilöstön vaihtuvuutta ja siihen liittyviä rekrytointi- ja koulutuskustannuksia
  • auttaa ihmisiä ja yhteisöjä selviytymään muutoksista ja vaikeista olosuhteista.