Siirry sisältöön

Erityisesti kartoitetaan ja puretaan psyykkisiä ja sosiaalisia liikkumisen esteitä. Ikääntyneellä liikkeelle lähtemistä voivat vaikeuttaa esimerkiksi alentunut mieliala, elämänmuutokset, kuten puolison kuolema, pelko tai turvattomuus, yksinäisyys, seuran tai tiedon puute palveluista ja harrastusmahdollisuuksista.

Jokaisella on oikeus osallisuuteen – myös toimintakyvyn heikentyessä. Mielenterveys sekä liikkuva elämäntapa tukevat toinen toistaan.

Toimintakyvyn eri ulottuvuuksissa tapahtuu ikääntymisen myötä monia muutoksia. Hyvä mielenterveys tukee sopeutumista muutoksiin sekä niiden hyväksymistä.

Liikkuva mieli ikääntyessä -hanke kehittää Liikkuvan mielen tukija -toimintamallin, johon sisältää niin vapaaehtoistyöntekijöiden koulutuksen kuin työkalut ikääntyneiden liikkumisen esteiden purkamiseksi.

Palvelupolut kuvataan ikääntyneiden tavoittamiseksi ja heille oikea-aikaisen tuen tarjoamiseksi niin, että he pääsevät haluamansa toiminnan pariin. Yhteistyötä tehdään paikallisten mielenterveysseurojen ja kriisikeskusten sekä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen tuotokset ovat avoimia ja kaikkien käytettävissä.

Liikkuva mieli ikääntyessä on valtakunnallinen kolmivuotinen OKM:n rahoittama hanke.

Työ­ka­lu­ja ikään­ty­nei­den liik­ku­mi­sen tu­ke­mi­seen