Gå till innehåll

Mieli.fi förnyas

Mieli.fi –webbplatsen uppdateras. På grund av förnyelsen kan det finnas brister i vårt webbinnehåll. Vi beklagar eventuella olägenheter.

Digitalt kriscenter erbjuder stöd och hjälp på svenska

Österbottens kriscenter Valo satsar på ett riksomfattande digitalt kriscenter för samtalsstöd på svenska, via video- eller telefonsamtal. Pandemisituationen har visat att det finns ett behov av utökade svenskspråkiga kristjänster. Det digitala kriscentret erbjuder samtalsstöd upp till 5-6 ggr vid kriser i livet och vardagen. När hjälp behövs är det viktigt att någon lyssnar.