Gå till innehåll
Välbefinnande i kommunen: checklista

Checklista för välbefinnande i kommunen är ett nytt arbetsredskap för dem som ansvarar för och arbetar med att främja välbefinnande och hälsa i kommunen. Checklistan hjälper kommunerna att utvärdera sitt främjande arbete inom psykiska hälsa och samt identifiera sina styrkor och utvecklingsbehov.

Mentalhälsopolitiska delegationen

Riksdagens mentalhälsopolitiska delegation tar initiativ och deltar i samhällsdebatten om psykisk hälsa. Delegationen är ett samarbetsorgan mellan riksdagsledamöter och fyra olika förbund för psykisk hälsa.

Mentalhälsopoolen

Mentalhälsopoolen samlar civilsamhällets centrala aktörer inom området psykisk hälsa till samverkan. Mentalhälsopoolens kampanjer synliggör den psykiska hälsans betydelse och poolens påverkansarbete för upp psykisk hälsa på den politiska agendan.