Gå till innehåll
Mentalhälsopoolen

Mentalhälsopoolen samlar civilsamhällets centrala aktörer inom området psykisk hälsa till samverkan. Mentalhälsopoolens kampanjer synliggör den psykiska hälsans betydelse och poolens påverkansarbete för upp psykisk hälsa på den politiska agendan.

Mentalhälsopolitiska delegationen

Riksdagens mentalhälsopolitiska delegation tar initiativ och deltar i samhällsdebatten om psykisk hälsa. Delegationen är ett samarbetsorgan mellan riksdagsledamöter och fyra olika förbund för psykisk hälsa.