Gå till innehåll

Till dig som har självdestruktiva tankar

Självdestruktiva tankar är inte ovanliga, men det är viktigt att få tala om dem till en närstående eller professionell. Man kan komma över tankarna och man kan få vård. 

Självdestruktiva tankar är inte ovanliga

Vem som helst kan ha självdestruktiva tankar under livets gång. Självskadebeteende kan komma till uttryck oberoende av personens ålder, kön, bakgrund och livssituation.

Digitalt kriscenter erbjuder stöd och hjälp på svenska

Österbottens kriscenter Valo satsar på ett riksomfattande digitalt kriscenter för samtalsstöd på svenska, via video- eller telefonsamtal. Pandemisituationen har visat att det finns ett behov av utökade svenskspråkiga kristjänster. Det digitala kriscentret erbjuder samtalsstöd upp till 5-6 ggr vid kriser i livet och vardagen. När hjälp behövs är det viktigt att någon lyssnar.