Gå till innehåll

Traumatisk sorg

Om en förlust varit särskilt upprörande och känns olidlig att bära brukar man tala om traumatisk förlust eller traumatisk sorg. Den traumatiska sorgen är i allmänhet en följd av att en närstående dött plötsligt eller våldsamt.

Efter en närståendes självmord

Självmord utlöser ofta en traumatisk kris hos närstående och att bearbeta och behandla den är ofta mera tidskrävande än om döden inträffat under andra förhållanden.

Hur hjälpa den som tänker på självmord?

Om en person i din närhet berättar för dig att hen tänker på eller planerar självmord, är det ytterst viktigt att lyssna och ge utrymme för en lugn diskussion. Uppmuntra din närstående att söka hjälp och få hen att förstå att hjälp finns.

Till dig som har självdestruktiva tankar

Självdestruktiva tankar är inte ovanliga, men det är viktigt att få tala om dem till en närstående eller professionell. Man kan komma över tankarna och man kan få vård. 

Självmord

Om du har självdestruktiva tankar, kom ihåg att du kan få hjälp. Även om du inte känner att det är möjligt, så kan din situation förändras. Det första steget för att underlätta känslan av självdestruktivitet är att berätta om situationen för någon.

Självdestruktiva tankar är inte ovanliga

Vem som helst kan ha självdestruktiva tankar under livets gång. Självskadebeteende kan komma till uttryck oberoende av personens ålder, kön, bakgrund och livssituation.